empower-long-logo-final

Out of Blue | Expoziție de grup la Biju Gallery din Cluj-Napoca

Galeria de artă contemporană Biju Gallery din Cluj-Napoca prezintă expoziția de grup, “Out of Blue”, curatoriată de Géza Dabóczi. Evenimentul reunește lucrări de artă semnate de Alex Bodea, Robert Bosisio, Mircea But, Andrei Câmpan, Andrei Ispas, Vittorio Marella și Lucian Popăilă.

“Pictorii care expun aici ne oferă un balsam infuzat în văzduh, o melancolie mai senină între contemplare somnolentă și visare trează, un distih pictural elegiac. Mircea But pictează zorii triști edulcorați, amurgul- sângeriul jertfei perpetue a Soarelui, miracolul Creației domolit spre maiestuos, plenitudinea debordantă a lumii create prin emanație divină. Ne înfățișează această lume care […] ne îmbrățișează cu compasiune și devine primitoare. La urma urmei, această lume a fost creată pentru noi, în toată splendoarea luminii sale și a întunericul ei[…]

Andrei Câmpan ne invită într-un peisaj aerat, într-o reverie de basm, îmbăiat până în profunzime de lumina translucidă, diafană a seninătății. Putem întrezări o transiluminare a grației divine, plină de tihnă și har, care transcende voința umană. Dincolo de efluviile încântătoare, ni se întrezărește promisiunea unei lumi cristaline, o lume ideală a unei stări mai elevate a Ființei, un freamăt melodios de unison. Peisajele lui Andrei Ispas freamătă de o căldură tânguitoare a vieții. Dincolo de toropeala cromatică, ne bântuie o seninătate amară; ne întrebăm dacă se revarsă cumva lumina zorilor asupra peisajului sau se așterne opac crepusculul melancolic al efemerității în jelanie? Acest val de negură pală contagioasă, îmbibă nu numai natura, ci pătrunzând prin celulele noastre impregnează până și adâncurile psihicului. Roșeața fadă a serii devine suflul dispoziției noastre sufletești în decădere.

Desenul în tuș a lui Alex Bodea, o figură aidoma unei presupuse magiciene a lunii, se joacă cu lumina artificială care emană dintr-un telefon așezat pe pământ. Încearcă oare să lumineze sau să voaleze globul lunar? Ea întruchipează vrăjitoarea indecisă și neinițiată, melancolicul sedus. Am putea recunoaște în ea chiar și omul milenial, prins să aleagă între cele două lumi și luminile sale, cea natural-astrală și cea artificială. Cu creștetul său selenar amețit și cu zâmbetul său buimăcit, reușește doar să-și devoaleze șovăiala sa puerilă, magnetismul său lunatec-fermecat care râvnește cuvios în ea.

Lucian Popăilă încearcă să cristalizeze în mod apolinic tocmai această vrajă mistificatoare a Lunii.[…] Prin semnul idealizant al discului lunii pline, prin simplificarea la o formă planimetrică, organică, încearcă să risipească ceața amorfă a pridvoarelor selenare. Cu discurile sale proto-ideatice dorește să învingă declinul entropic al conștienței, deasemenea în subconștient, nopțile întunecate ale sufletului.

Norișorul lui Robert Bosisio, apa neagră vaporizată a inconștientului colectiv, devine icoana edemului nostru psihic. Săculețul său de ploaie poartă în lăuntrul lui o lacună, un alean căscat învăluit în pâclă. E oare o nebuloasă himerică, poate o anxietate blândă, ori o înnegurare generală ca un supliment proiectat al prezenței noastre pierdute? Portretul tinerei fete ne confruntă, de asemenea, cu aburirea conștienței noastre, cu cataracta noastră sufletească care ni s-a depus chiar și pe retină. Nu mai suntem capabili să percepem clar Realitatea, să-l vedem pe celălalt om în deplinătatea sa. Dacă ochii noștri văd ca într-un nor, în chip întunecos, cum și cu ce altceva am putea să-i dăm atenție persoanei aflate chiar în fața noastră, care se uită direct în ochii noștri?

Portretul femeii realizat de Vittorio Marella nu ne privește în față. Cu capul aplecat, meditând cu o delicatețe duioasă, se afundă în reveria sinelui. Se află doar într-o stare de spirit confuză sau își digeră deja propriul suflet? Pigmentarea pielii feței sale dezvăluie hipersensibilitatea și expunerea ei la lume. O anxietate sub vraja inimii albastre? Oare o solitudine metafizică, un sentiment de înstrăinare, izolare de lume, este sursa meditației asupra propriei finitudini sau doar un simțământ de deșertăciune din cauza propriei incapacități de a se regăsi întru prezență? Este oare cauza golului ce i se întipărește pe față? Omul nu-și găsește niciunde adevăratul sălaș, nici măcar în sinele său. Poate doar dincolo de el? Precum chipul fetei, pierdută într-o stupoare contemplativă și fermecată, ce ne poartă în zorii amurgului descântat melancolic, la fel și capul întors al băiatului ne poate călăuzi afară din această lume autohipnotică.
El privește în necunoscut, în aceeași direcție cu noi și nu mai tânjește după privirea noastră cataractică. Ne arată plexul său solar, care reprezintă influența unei puteri superioare, a unei spiritualități invizibile. Făcând acest lucru, el ne sclipește speranța dezlegării de sub vrajă. Dar oare cine vrea să iasă de sub farmecul magicolor și narcoza propriului amurg endemic?”
Géza Dabóczi, curator

Expoziția poate fi vizitată până pe 30 Martie 2023. Intrarea este liberă.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Leave a comment

Îți place conținutul revistei și apreciezi demersul nostru? Donează!

empower-long-logo-final2

Descoperă noutățile din lumea artei!

Te abonezi si primești ultimele noutăți din lumea artei